Kiki Thorpe

Kiki Thorpe schreef meerdere bestsellers in de Disney fairiesreeks, Pech voor Tinkerbel, Tink North of Never Land, en Tink in a Fairy Fix. Ze woont in San Francisco. www.kikithorpe.com
@kiki_thorpe