Kwartiermakers

KWARTIERMAKERS

Lezen is van belang voor alles wat je wilt bereiken in het leven. Daarom is het erg belangrijk om kinderen te stimuleren in het vrij lezen. Vrij lezen in de klas is een ideaal moment om kinderen te helpen ervaren lezers te worden. En om ze te laten ontdekken hoe leuk lezen is. Plezier in lezen is de basis voor een goede leesvaardigheid.

De leesprestaties van kinderen gaan enorm vooruit als zij iedere dag 15 minuten lezen. Kinderen die dat doen, lezen gemiddeld 1.146.000 woorden per jaar! Hierdoor groeien hun woordenschat en leesvaardigheid direct. Door de kennis die ze opdoen uit boeken, vergroten ze hun wereld en met een hoger leesniveau worden andere vakken ook toegankelijker. Dat leidt tot betere schoolprestaties en kinderen kunnen hun talent beter ontwikkelen. 

Het idee voor Lees 15 minuten per dag is bij Uitgeverij Zwijsen geboren. Maar er zijn inmiddels heel veel partijen die Kwartiermaker zijn. Kwartiermakers zijn scholen, bedrijven als Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum, maatschappelijke organisaties en professionals die overal in Nederland acties op gang brengen voor een dagelijks leesritueel van minstens 15 minuten!